Ing. Radek Zavadil

vedoucí oddělení projekce a simulace

„Vývoj techniky nás pohání kupředu mílovými kroky.“

Co mám na starosti v DEL

Radek vede v DEL tým projektantů a pracovníků 3D simulací, který má ve své kompetenci přípravu nabídek pro zákazníky. Taková nabídka zahrnuje návrh projekčního a konstrukčního řešení, mnohdy s podporou 3D simulace procesů, která slouží k ověření časového sledu operací, dosahů robotů a zjištění případných kolizí s ostatními zařízeními. V případě, že je nabídka zákazníkem akceptována, řeší Radkův tým i samotnou realizaci projektu.

Radek je také vedoucím interního projektu Průmysl 4.0 spojeného s Národním centrem průmyslu 4.0, jehož je společnost DEL zakládajícím členem.

Radek je absolventem brněnského VUT. Studoval na fakultě strojní obor technická robotika. Studium tak úspěšně propojil se svou profesní dráhou.

  • Ilustrační obrázek
  • Ilustrační obrázek
  • Ilustrační obrázek
1/3

Zeptali jsme se Radka na jeho práci

Jaký požadavek nebo úkol pro vás byl v DEL zatím největší výzvou? 

Největší výzvou pro mě bylo to, že se mohu společně se svými kolegy podílet na rozvoji a vývoji techniky a jako vedoucí interního projektu se s nimi účastnit „Průmyslu 4.0“. Dění spojená s pojmem Průmysl 4.0 pohnou do budoucna celým světem a změní ho k nepoznání. Defacto všechno bude fungovat jinak. Je otázkou času, kdy to přijde naplno, a kdy některé typy lidské práce nahradí ta robotická.

Jak se vaše práce změnila díky implementaci nových technologií? 

Zásadní historickou změnou v konstrukční a projekční práci byl nástup výpočetní techniky pro podporu konstruování. Začínal jsem v roce 1990 u prkna, v polovině devadesátých let se intenzivně zaváděly 2D CAD kreslící nástroje a rychle na to je doplnily 3D CAD systémy. Tak jak se dříve zaváděly tyto nástroje pro podporu projekce a konstrukce, tak se dnes zavádí 3D simulace výrobních procesů s virtuálním zprovozněním. 3D simulace slouží jako podpora projektů a dokáže již v předvýrobní, ale i v povýrobní etapě mnoho odhalit a mnoho ušetřit. A to už je právě ten Průmysl 4.0.

S jakou technologií byste v budoucnu rád pracoval? 

Obecně mám rád nové technologie, které ušetří lidem jednotvárnou, fyzicky namáhavou práci a člověka tím uvolní k jiné tvůrčí práci. A právě automatizace s 3D simulací a virtuálním zprovozněním nám přinese nečekané benefity.

Čím byste vtáhl do své profese mladé, aby se stali třeba vašimi nástupci? 

V současné době mnoho mladých lidí vybírá své budoucí zaměstnání bez rozmyslu, často se v profesi věnují úplně jinému oboru, než který studovali. Ale snad už se pomalu společnost obrací ke starým příslovím, jako „Řemeslo má zlaté dno“ či „Ševče drž se svého kopyta“ a technické obory budou mít mezi širokou veřejností zase svůj vysoký kredit. Stačí se podívat do minulosti na naše úspěšné techniky, jako byli např.: Viktor Kaplan, Otto Wichterle, Josef Ressel, František Křižík, František a Václav Veverkovi, Erich Roučka, Jan Kašpar, Josef Božek, Prokop Diviš a další. 

Naše profese je velmi zajímavá, různorodá a smysluplná práce, která v podstatě posouvá společnost i celý svět kupředu. 

Sdílet článek