Propojení studentů s firmami je klíčem k budoucnosti

Propojení studentů s firmami je klíčem k budoucnosti

Žďárská firma DEL a. s. poskytne studentům i zaměstnancům prostor pro další vzdělávání a prohlubování praktických dovedností. V prostorách firmy vzniká výuková laboratoř, kde bude od podzimu probíhat pravidelná výuka.

Propojení studia s praxí a firmami je výzva, na které je třeba pracovat. Je velmi důležité poskytovat studentům nové příležitosti pro zdokonalení jejich praktických dovedností a firmám dát možnost zaujmout a vychovat si potenciální budoucí zaměstnance. Praxe je již v současné výuce středoškoláků i vysokoškoláků běžným jevem. Často je ale bohužel nedostatečná, a to buď svojí délkou nebo rozsahem práce, ke které se studenti dostanou.

Jak výuková laboratoř funguje

Společnost DEL a.s. vytvořila výukovou laboratoř, která je připravena pro studenty SŠ, ti do ní budou v rámci výuky každý pátek chodit na praktická cvičení, která povede zaměstnanec firmy DEL. Praktická cvičení jsou zahrnuta do učebního plánu pro studenty 3. ročníku oboru elektrotechniky, v rámci předmětu automatizace a robotizace.

Vybavení laboratoře je sestaveno takovým způsobem, aby umožnilo studentům co největší praktický záběr. Obor automatizace je zastoupen pneumatickým a hydraulickým panelem. K dispozici je simulované pracoviště, na kterém mohou vyrábět různé produkty a vytvořit si tak nástavbu nad tím, co již třeba znají ze školy. Vyzkouší si, jak naprogramovat řízení pracoviště (na tomto zařízení DEL spolupracuje s firmou Siemens), měnič s řízeným motorem zase umožní zkoušku programování chodu motoru a nechybí ani práce s roboty a senzorika (od jednoduchých snímačů po kontaktní kameru). Studenti si tedy reálně mohou navrhnout a naprogramovat celou výrobní linku, nebo její dílčí pracoviště. Až takto rozsáhlé možnosti nejsou v České republice ve školních laboratořích standardem, proto takové pracoviště významně zvyšuje prestiž zapojené střední školy SPŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou.

Nekomerční projekt

Výuková laboratoř bude zdarma přístupná také všem vysokoškolským studentům a malým firmám, které si potřebují něco otestovat nebo vyškolit své zaměstnance. Její účel bude výhradně nekomerční. Mimo to bude laboratoř využívat také DEL pro pravidelná školení stálých a vyškolení nových zaměstnanců.

Propojení mladých lidí s firmami již během studia přináší velké množství benefitů, včetně lepšího startu absolventů do zaměstnání. Pokud student navázal kontakt, prvotně například přes výukovou laboratoř, a následně pokračoval na pravidelných praxích nebo brigádách, firma již zná jeho přístup k práci, znalosti a dovednosti. ,,Dokážu mu tak nabídnout lepší nástupní podmínky než zaměstnanci, kterého přijímám pouze na základě CV” říká Ivana Brožová, personální manažerka společnosti DEL.

Sdílet článek