Robot ve výrobě ročně ušetří miliony, investice do něj se vrátí dvakrát

Robot ve výrobě ročně ušetří miliony, investice do něj se vrátí dvakrát

Průmyslové firmy musely během nouzového stavu mnohdy přehodnotit strategii automatizace, aby pokryly výpadek zahraničních pracovníků. Kromě toho ale samotná automatizace přináší i větší efektivitu. Například roboti plzeňského výrobce klimatizací Daikin ušetří na výrobních nákladech v průměru téměř dva miliony korun ročně. Investice do jednoho robota se během jeho životního cyklu vrátí dvojnásobně.

Opatření proti šíření koronaviru způsobila průmyslovým firmám mnohá omezení, včetně úplného zastavení výroby nebo dokonce propouštění zaměstnanců. Některé podniky využily nucenou přestávku k plánování modernizace výroby. U zhruba desetiny z nich je však automatizace nezbytná k tomu, aby po obnově výroby dokázaly fungovat v původním rozsahu.

Roboty pokrývají výpadky pracovníků

Během posledních týdnů a měsíců došlo kvůli pandemii k výraznému odlivu zahraničních pracovníků původem ze zemí mimo EU. Jejich návrat do zaměstnání v České republice je ale úředně velmi zdlouhavý. „Mnoho podniků muselo přehodnotit strategii automatizace a soustředit se primárně na nahrazení činnosti těchto pracovníků,“ říká Petr Kymlička, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic.

Kromě pokrytí chybějících kapacit ale firmy chtějí i nadále posilovat svou konkurenční výhodu pro období po krizi. Současný stav ekonomiky navíc neukazuje na podobný scénář, který nastal po minulé krizi, proto je část podniků ochotná i nadále investovat. Investice však budou značně selektivní a jejich objem bude zhruba o pětinu až čtvrtinu nižší. „Aktuální krize nekopíruje cyklický vývoj, protože nastala kvůli nepředvídatelné události. Očekávání řady firem jsou tedy poměrně optimistická, vyhlížejí brzký návrat k běžnému fungování, i když za změněných vnějších podmínek,“ dodává Kymlička.

Robot ročně ušetří miliony

Automatizace neslouží jen ke krátkodobému pokrytí výpadku, životnost průmyslových robotů může dosahovat i desítek let. Nahrazují fyzicky náročnou nebo příliš monotónní práci, ale také zefektivňují výrobu po finanční stránce. „Roční úspora výrobních nákladů činí na jednoho robota v průměru necelé dva miliony korun ročně. Investice do něj se během celého jeho životního cyklu vrátí průměrně dvakrát. V našem výrobním závodu roboty využíváme například pro podávání materiálů, pájení, lepení štítků nebo připojování různých součástek,“ říká Jan Voch, provozní ředitel společnosti Daikin Plzeň, a dodává: „Naším hlavním záměrem není nahrazovat pracovníky, ale ulehčit jim náročnou práci pomocí moderních technologií.“

Automatizace výroby s využitím průmyslových robotů kromě časové a finanční úspory zároveň zvyšuje i produktivitu. „Menší a středně velké podniky v současné době často investují do kolaborativních robotů. Ti spolupracují přímo s lidskými pracovníky a díky pořizovacím cenám jsou relativně dostupní. Větší firmy mívají zájem také o nákladnější plně automatizované výrobní linky,“ dodává Petr Kymlička.

Sdílet článek