Roboti zastanou těžkou práci v kladenské huti

Roboti zastanou těžkou práci v kladenské huti

 • Třinecké železárny hledaly řešení pro odstranění namáhavé ruční práce při odhrotování sochorů
 • DEL a.s. připravuje robotizované pracoviště s využitím robotu ABB typ IRB 6660 - 205/1,9
 • Aktuálně probíhá oživení pracoviště, které zahrnuje nastavování a seřizování.

Třinecké železárny - Moravia Steel jsou největší hutí v České republice. Ve výrobním závodu v Kladně, kde se vyrábí válcované ocelové polotovary, zvyšují efektivitu a odstraňují namáhavou ruční práci pomocí robotizovaného pracoviště pro odhrotování sochorů. Na přípravě řešení aktuálně pracuje žďárská firma DEL a.s.

Třinecké železárny – Moravia Steel jsou největším výrobcem oceli v České republice a společně s desítkami dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. Jejich výrobky lze nalézt po celém světě, ve střešní konstrukci Olympijského stadionu v Berlíně, na kolách světově vyráběných rychlovlaků, v automobilech i předmětech, se kterými se každodenně setkáváme úplně všichni. Kladenský závod se specializuje na výrobu litých a válcovaných polotovarů včetně ocelových sochorů.

Problém, který bylo třeba vyřešit

Na vstupním úseku do kvadrátové linky řešili v kladenském závodě problém, kdy při řezání sochorů na příslušnou délku vzniká po řezu kotoučovou pilou otřep, který je třeba odstranit. V současné době se otřepy odstraňují manuálně pomocí těžké úhlové brusky. Brusku vážící okolo pěti až sedmi kilogramů musí pracovník celou směnu držet v ruce a s vyvinutím tlaku s ní objíždět hranu sochoru. „Proto jsme se obrátili na specialisty z DEL, aby nám připravili robotizované řešení, které zefektivní výrobu a uleví našim pracovníkům od těžké manuální práce“ uvádí Ing. Martin Čaniga, zástupce ředitele pro výrobu v Kladně.

DEL a.s.

DEL a.s. patří mezi špičku v oborech automatizace a robotizace výroby, elektrotechnice a zajišťování mechanických řešeních na klíč. Dodávky společnosti DEL a.s. směřují do různých odvětví průmyslu, především strojírenského, automobilového, těžkého a lehkého průmyslu a energetiky. DEL a.s. je partnerem Českého institutu informatiky, kybernetiky a robotiky a zakládajícím partnerem Národního centra průmyslu 4.0.

Představení řešení

Řešením problému ručního odhrotování sochorů je sestavení robotizovaného pracoviště, které bude vhodně uspořádané a optimálně vybavené robotem i dílčími zařízeními. Fungovat bude dle návrhů DEL a.s. následovně. Sochor přijede po dopravníku do uzavřené protihlukové kabiny na zarážku, kde se zaaretuje, zarážka odjede a optické senzory změří ve třech rovinách polohu konce sochoru. Z naměřených hodnot vytvoří trajektorie dráhy robotu. Na robotu je umístěno vysokootáčkové motorové vřeteno s upnutou sestavou nástroje – brusným kotoučem. Motorové vřeteno se roztočí a brusný kotouč brousí čelní hranu sochoru. Během broušení jsou snímány síly působící při broušení a na jejich základě je přizpůsobena rychlost pohybu broušení. Čelní hrana sochoru je tak obroušena na požadované hodnoty. Po provedení broušení se sochor odaretuje a odjíždí po dopravníku. Obroušený materiál pak odpadává na dopravník a je odsáván odsávacím zařízením.

Řešení zahrnuje: optické senzory a kamery, motorové vřeteno pro pohon brusného kotouče, brusný kotouč, odsávací zařízení. Dále je potřeba zajistit vyvážení brusných kotoučů, automatické upínání nástrojů a jejich ukládání do zásobníků nástrojů, 3D simulace pohybů robotu při broušení, jeho vhodné umístění a zjištění potenciálních kolizních stavů.

Pracoviště odhrotování sochorů ve faktech

Robot ABB typ IRB 6660 - 205/1,9

sortiment tyčí:

 • průřez čtvercový a kruhový
 • čtverec 70 mm x 70mm až 240 mm x 240 mm
 • kruh Ø 70 mm až Ø 300 mm
 • délka 3 m až 14 m
 • křivost tyčí max. 50 mm / 8,5 m
 • materiál – konstrukční ocel
 • teplota sochorů -5°C až 30°C
 • sejmutí a obroušení sochoru do 45s

Fáze přípravy robotického pracoviště

Robotické pracoviště se pro výrobní závod v Kladně aktuálně připravuje v halách DEL a.s., probíhá oživení pracoviště, které zahrnuje nastavování a seřizování. Následně proběhnou zkoušky broušení pro různé velikosti čtvercových i kruhových sochorů. Po úspěšných zkouškách a přejímce zákazníkem se bude pracoviště expedovat.

Sdílet článek