Skloňují pojem Průmysl 4.0 častěji studenti nebo manažeři z firem?

Skloňují pojem Průmysl 4.0 častěji studenti nebo manažeři z firem?

Je Průmysl 4.0 mantra, o které vám začnou studenti vykládat i když je vzbudíte o půlnoci nebo se ještě od zdí akademické půdy neodráží? A kolik podniků již principy Průmyslu 4.0 aplikuje v praxi? Považují je vůbec manažeři za důležité? Společnosti DEL a BDO provedly s pomocí agentury Ipsos průzkum mezi manažery průmyslových firem a studenty SŠ a VŠ technických oborů. Výsledky jsou překvapující..

Dotazovány byly dvě cílové skupiny. První z nich byli manažeři průmyslových firem v České republice, které mají 20 a více zaměstnanců, druhou pak tvořili studenti a čerství absolventi vysokých a středních škol s technickým či průmyslovým zaměřením. Pojďte se podívat na výsledky.

Jak je to se znalostí pojmu Průmysl 4.0?

Poněkud nemilým zjištěním je, že 57 % studentů technických škol a 30 % manažerů o pojmu Průmysl 4.0 ještě nikdy neslyšelo. Pojem zná a ví, co znamená 46 % manažerů a pouze 21 % studentů. Téměř čtvrtina o Průmyslu 4.0 slyšela, ale nedokázala by ho popsat či vysvětlit, a to v obou dotazovaných skupinách. U studentů se ukázalo, že ani ti, kteří pojem slyšeli, nebo dokonce uvádějí, že ho znají, neumí přesně vysvětlit, co obsahuje. Principy chápou správně, ale nemají je v hlavě utříděné natolik, aby dokázali pojem popsat. Nejčastěji si s Průmyslem 4.0 spojují automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Tato skutečnost poměrně výmluvně popisuje problém, se kterým se studenti i firmy potýkají, a to je odtržení výukových osnov od praxe a jejích aktuálních potřeb.

Přínos Průmyslu 4.0

Obě skupiny se shodují s reálným cílem, proč se principy Průmyslu 4.0 aplikují, a to je vyšší produktivita práce a efektivita. Jeho implementace je důležitá pro téměř 60 % manažerů, polovina z nich pak již podniká konkrétní kroky k jeho zavedení u nich ve firmě. 44 % z celkového počtu manažerů, kteří uvádí, že ještě žádné kroky nedělají, dle vlastních slov Průmysl 4.0 ve své firmě nepotřebují.

Velkou překážkou v implementaci principů Průmyslu 4.0 představují vysoké počáteční náklady, na tom se shodly obě skupiny dotazovaných. Manažeři však ještě více než s financemi bojují s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Zajímavé je, že studenti se bojí zániku pracovních míst. Na druhou stranu ale 37 % z nich uvádí, že pokud by vlastnili nebo řídili průmyslovou firmu, zavedli by v ní roboty.

Pro manažery je nejdůležitější ve firmách zjednodušit IT strukturu: zavést cloudová řešení a digitalizovat vztahy se zaměstnanci (například začít používat elektronické neschopenky, sdílená data a soubory). Poměrně důležité jsou pro ně také zavedení automatizace a robotizace, digitalizace, ať už výroby nebo vztahů se státní správou a využívání SMART řešení pro komunikaci s partnery. Mezi nimi ale již nerozlišují priority.

Zavádění inovací ve firmách

Malé procento firem, pouze 13 %, které se rozhodly implementovat inovace spojené s Průmyslem 4.0, se do toho pouští zcela samy. Většinou spolupracují s vysokými školami nebo s dalšími firmami z oboru. 44 % také využívá poradenské firmy. Manažeři často uváděli hned několik možností, zavádění inovací tedy nejčastěji probíhá ve spolupráci s kombinací několika různých subjektů najednou.

Firmy si od inovování slibují růst, ve většině případů mírnější a postupný, pouze 9 % z nich očekává strmý růst. Dále očekávají, že se firma stabilizuje a zvýší se její obrat. Jak již zaznělo výše, obávají se nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Dále ekonomické krize a 16 % z nich také neúnosného růstu nákladů na mzdy zaměstnanců. Růst mezd je paradoxně to, co studenti od průmyslových firem očekávají a v co věří, že pomůže zvýšit jejich kvalitu a konkurenceschopnost. Naopak se manažeři nebojí toho, že by společně s implementací inovací ztratila firma konkurenceschopnost, právě naopak věří v její zvýšení a to i ve srovnání se zahraničím.

Sdílet článek