Studenti vs. manažeři: co si myslí o českém průmyslu?

Studenti vs. manažeři: co si myslí o českém průmyslu?

Vnímají studenti technicky zaměřených škol stav českého průmyslu stejně jako manažeři z praxe? Dokáží si představit reálné překážky a možnosti růstu nebo se ve svých názorech s pracovníky z firem úplně rozcházejí? A jak si vlastně český průmysl v očích manažerů i studentů stojí?

Společnosti DEL a BDO provedli s pomocí agentury Ipsos průzkum, kde se dotazovali manažerů průmyslových firem, které mají 20 a více zaměstnanců. Druhou skupinu tvořili studenti a čerství absolventi vysokých a středních škol s technickým zaměřením.

Jak se daří českému průmyslu?

Manažeři i studenti sdílí názor, že kondice českého průmyslu je ve srovnání s ostatními zeměmi dobrá. Manažeři se na ni dívají optimističtěji než studenti, z nichž je o dobré kondici přesvědčena polovina, zatímco u manažerů jde o 80% většinu. Více jak čtvrtina studentů (27 %) si myslí, že průmysl stagnuje a podle 14 % se dokonce propadá. Mezi manažery je o stagnaci průmyslu přesvědčen jen 1 z 10 a pouze 6 % jej vnímá jako upadající. Napříč všemi dotazovanými je v nejlepším stavu v České republice průmysl automobilový a strojírenský.

Co nejvíce brzdí rozvoj českého průmyslu?

Manažeři vidí největší problém a brzdu českého průmyslu v nedostatku lidí, kvalifikovaných i nekvalifikovaných, a dále v příliš velkých regulacích a administrativních bariérách. Studenti s nimi sdílejí přesvědčení o nedostatku lidí, jako problematický vidí také nedostatek investic do inovací a rostoucí náklady na podnikání. „Jako další problém vnímají manažeři také nízkou produktivitu práce, nedostatek investic do inovací a nedostatečné čerpání dotací EU. Z pohledu téměř dvou třetin manažerů chybí na českém trhu firmy s vyšší přidanou hodnotou, stejně to vidí polovina studentů. Ukazuje se tak, že klíč k vytvoření a udržení konkurenceschopnosti českých podniků tkví v inovacích a vlastních řešeních,“ komentuje výsledky průzkumu Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO.

Jaká je budoucnost českého průmyslu?

Pro růst produktivity práce a výkonu průmyslového odvětví je podle studentů klíčový růst mezd. Manažeři považují naopak za klíčové investice do vědy a výzkumu. Všichni respondenti se shodují, že budoucnost bude provázet postupná automatizace, digitalizace a robotizace odvětví. Z té mají studenti zároveň obavy, jelikož se bojí velkého úbytku pracovních míst. Věří, že kondici českého průmyslu pomohou evropské dotace, manažeři naopak apelují na kvalitnější vzdělávání a méně administrativy. „Pro prosperitu českého průmyslu celkově bude podle obou skupin respondentů důležitý vývoj zejména v automobilovém sektoru. Významná jsou také očekávání, že stát v budoucnu vytvoří potřebnou digitální infrastrukturu, a to podle 77 % manažerů a 69 % studentů,“ říká Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL.

Z průzkumu vyplývá, že jak současní manažeři, tak studenti, kteří se na svoji kariéru teprve chystají, vnímají stav českého průmyslu jako dobrý, a to i v porovnání se zahraničím. Přesto vidí několik výrazných bariér, které brání v dalším rozvoji odvětví, pro která navrhují různá řešení. V odpovědích studentů a manažerů lze také vypozorovat poměrně výrazné rozdíly, které vyplývají z jejich odlišného setkávání s praktickými situacemi a záležitostmi.

Sdílet článek