Průmysl 4.0

  • odvětví průmyslu je díky implementaci nových technologií hybnou silou celospolečenské transformace
  • jedněmi z hlavních principů právě probíhající čtvrté průmyslové revoluce jsou digitalizace a virtualizace
  • transformace ekonomiky probíhá již několik let, nové technologie ji však výrazně urychlují a prohlubují

virtualizace a digitalizace jsou jedněmi z hlavních principů právě probíhající čtvrté průmyslové revoluce

Více

Jeden robot svařuje konstrukci, druhý ji odebírá a pokládá na pás. Lze jej ale vidět pouze přes brýle, jelikož je produktem virtuální reality. Výrobní zařízení komunikuje s dalšími články ve výrobě a vyhodnocuje nejefektivnější cestu, kam svařenou konstrukci poslat.

Například takto může vypadat simulace části výrobního procesu ve firmě, která chce implementovat nového robota. Nemusí ho nejprve pořídit, a pak teprve zjišťovat, jak bude fungovat, ani nemusí zastavit výrobu a hledat cesty, jak ho napojit. Pomocí softwaru vytvoří jeho 3D obraz, tzv. digitální dvojče, a vše vyzkouší předem. Vítejte v továrně pracující na základě konceptu Průmyslu 4.0.

Pilíře (r)evoluce

Jak prozrazuje uvedený příklad, jedněmi z hlavních principů právě probíhající čtvrté průmyslové revoluce jsou virtualizace a digitalizace. Do výroby se zapojují roboty, u nichž je cílem dosáhnout větší univerzality a schopnosti vykonávat komplexnější úkony. Aby spolu mohly stroje komunikovat, je jejich činnost snímána prostřednictvím senzorů a shromážděné objemy dat se následně zpracovávají. Je třeba zajistit jejich hladký tok, vyhodnocování i zabezpečené uložení. Technologie využívané ve výrobě doplňuje aditivní výroba (3D tisk) a augmentovaná (tj. rozšířená) realita. Jejich implementace vede ve výrobě k vyšší efektivitě, produktivitě a schopnosti flexibilněji reagovat na individualizované poptávky zákazníků.

Změny nazývané čtvrtá průmyslová revoluce nebo Průmysl 4.0 nejsou revolucí, která by se spustila ze dne na den. Transformace ekonomiky probíhá již několik let, nové technologie ji však výrazně urychlují a prohlubují. Změny jsou tažené průmyslem, je nutné si je ale uvědomit v celospolečenském měřítku, připravit se na jejich dopady a přizpůsobit jim i jiné oblasti, jako je trh práce, vzdělávání nebo veřejná infrastruktura.

Téma v kostce

Průmysl 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce, odvětví průmyslu je díky implementaci nových technologií hybnou silou celospolečenské transformace. Z oblasti výroby změny přesahují i na trh práce, do vzdělávání, dopravy nebo životního prostředí.

Novinky
e-mailem

Buďte mezi prvními, kdo se dozví o nejnovějších informacích ze světa Průmyslu 4.0. Nechte si zasílat upozornění o nových článcích na Technisféře na vaši e-mailovou adresu a objevujte s námi to nejzajímavější, co nové technologie přinášejí.

Novinky
e-mailem

Přihlášeni k odběru novinek

Přihlásit
další
adresu