Trh práce a vzdělání

Zaměstnanci v továrně sem tam zkontrolují monitor, jestli všechno funguje podle plánu a posílají shromážděná data k vyhodnocení. Náročnou monotónní práci místo lidí již zastanou roboti.

Tento jednoduchý příklad poměrně výstižně ukazuje změny, ke kterým dochází v souvislosti s implementací principů Průmyslu 4.0. Transformace ekonomiky má velký vliv i na trh práce. Se zaváděním automatizace, digitalizace a robotizace ve výrobě se postupně mění povaha požadavků na zaměstnance a organizace práce.

S postupujícími technologiemi budou vznikat pracovní místa, jejichž náplň si v současnosti ještě ani neumíme představit. Tím, že budou rutinní činnosti nahrazovat roboti, se lidé budou moci věnovat kreativnějším a duševně náročnějším úkolům. S nárůstem využívání strojů a robotů bude též vznikat ještě větší potřeba technicky vzdělaných odborníků, Big Data zase vnáší na pracovní trh poptávku po IT specialistech nejen pro jejich zpracovávání a analýzy, ale také zajištění bezpečnosti. Aktuálně není výjimkou, že české firmy nabírají odborníky ze zahraničí, především v IT a technických oborech, což je dáno mimo jiné nedostatkem takto kvalifikovaných pracovníků v České republice

Na tyto změny bude třeba reagovat také ve vzdělání. Mladou generaci je potřeba více přitáhnout k technickým specializacím a vést ji ke kreativitě a manuální zručnosti. Pozornost je nutné zaměřit také na celoživotní vzdělávání. V souvislosti s převzetím některých činností roboty bude potřeba zajistit pracovníkům rekvalifikaci a nadále během let pomocí celoživotního vzdělávání reagovat na změny technologické i jiné povahy.

Téma v kostce

Změny, které probíhají v průmyslové výrobě se promítají také na trh práce a ovlivňují nejen náplň práce, ale také nároky na kvalifikaci pracovníků. Je třeba na ně reagovat vzděláváním, a to jak nastupující generace, tak rekvalifikacemi již aktivní pracovní síly.

Novinky
e-mailem

Buďte mezi prvními, kdo se dozví o nejnovějších informacích ze světa Průmyslu 4.0. Nechte si zasílat upozornění o nových článcích na Technisféře na vaši e-mailovou adresu a objevujte s námi to nejzajímavější, co nové technologie přinášejí.

Novinky
e-mailem

Přihlášeni k odběru novinek

Přihlásit
další
adresu