Za 10 let se budou továrny řídit samy

Za 10 let se budou továrny řídit samy

Automatizace výroby probíhá už po desetiletí. S nástupem nových informačních technologií se zdokonaluje, a představuje jeden z hlavních pilířů Průmyslu 4.0. Stroje, které se využívají, jsou čím dál efektivnější a ve velkém je doplňují roboti, které odborníci programují k vykonávání stále složitějších úkolů.

Práce strojům, myšlení lidem

Automatizace lidem práci nejen usnadňuje, ale dokonce při některých aktivitách potřebu přítomnosti člověka snižuje. Daří se zautomatizovat i jednoduché řídicí činnosti. Díky automatizaci se ve výrobě výrazně zvyšuje produktivita a efektivita práce. Firmy mohou lépe reagovat na individuální poptávky zákazníků. Také nejsou tolik závislé na výkyvech pracovní síly a mohou zajistit stabilnější výrobu. Zaměstnancům je usnadněna náročná rutinní práce a mohou se soustředit na kreativnější a složitější činnosti.

Je však důležité si uvědomit, že do otázky automatizace vstupuje také etika a náklady, nutně tedy nemusí být zautomatizováno vše, co by mohlo být. Cílem není pouze zefektivnit práci, ale rovněž ušetřit. Proto v České republice, kde je relativně levná pracovní síla, menší firmy nepřistupují k plné automatizaci tak často, protože náklady na její zavádění jsou zatím příliš vysoké a jednoduše se nevyplatí. Podniky v České republice dnes k automatizaci tlačí nedostatek lidských pracovních sil. Plně automatizované systémy jsou ale více ohroženy rizikem kybernetických útoků, je proto nutné investovat i do zajištění jejich bezpečnosti.

Budoucnost je v komplexních robotech

Využívání robotů ve výrobě výrazně snižuje chybovost a zvyšuje kvalitu výrobku. Dosavadní roboti jsou naprogramovaní k jednomu stále se opakujícímu úkonu a ve výrobě se využívají už desítky let. Nyní je cílem nahradit roboty univerzálnějšími, které zvládnou komplexnější úkoly, což ve spolupráci s daty, která generují, povede k optimalizaci výroby.

Právě získaná data posunují využití strojů a robotů na vyšší úroveň. Jejich pohyby jsou neustále snímány senzory, shromážděná data následně vyhodnocují pracovníci nebo i stroje samotné. Podle dostupných informací upraví svoji činnost, nebo se „domluví“ s dalším pracovištěm, kam poslat zpracovaný materiál, čímž de facto provádí jednoduchou řídicí operaci. Samostatně fungující stroje pak pracovník pouze kontroluje.

Sdílet článek