Zbyněk Bezchleba

Co mám na starosti v DEL

V naší společnosti se věnuji celé řadě úkolů, ale primárně jsem zodpovědný za vývoj a oživení software určeného pro průmyslovou automatizaci.

Vedle programování průmyslových automatů (PLC) se u nás zabýváme také tvorbou operátorských rozhraní (HMI), programováním průmyslových robotů či a aplikací z oblasti VISION (kontroly rozměrů, kvality, atd.). Tyto činnosti mají bezprostřední vliv na funkčnost automatizovaných výrobních celků, které navrhujeme, testujeme a uvádíme do provozu. Spolupracujeme rovněž s dalšími odděleními naší společnosti, a to na návrzích automatizace, specifikace řídicích systémů a dalších komponent, které chceme nasazovat v našich projektech. Na závěr, když už je projekt předán u zákazníka, pokrýváme také fázi servisu.

V našem oddělení jsme aktivní také v oblasti vývoje a nasazování systémů sběru dat. Mám vlastní výrobní systém "delMES", který náš tým specialistů směruje hlavně do oblasti podpory činnosti strojní údržby.

Mým úkolem je tedy, ve zkratce, vést programátorský tým, což znamená: přidělovat kapacity, kontrolovat stav a výstupy činností, podílet se na tvorbě návrhů a nabídek, komunikovat s ostatními odděleními či se zákazníky a formulovat budoucí směrování firmy v činnostech, které máme za úkol.

  • Ilustrační obrázek
  • Ilustrační obrázek
  • Ilustrační obrázek
1/3

Zeptali jsme se Zbyňka na jeho práci

Jaký požadavek nebo úkol pro Vás byl v DEL zatím největší výzvou?

Výzvou je pro mě každý den v práci. Komplexní projekty (mechanika, automatizace, vision a roboty) - to je kombinace, která generuje nečekané situace a problémy. Do toho musíte řídit pracovní tým, jeho lidské potřeby a samozřejmě operativní změny přicházející od zákazníků. Velkým úkolem tak pro mne je především najít rovnováhu mezi možnostmi a potřebami.

Na tomto místě byste asi čekali, že uvedu spíše výzvy technického charakteru, ale ty vždy beru spíše jako „odměnu“ a dalo by se říci, že se na ně těším. Realita je totiž často taková, že pozice, na které se pohybuji je především o organizaci práce, operativním řízení či o diplomacii. Teprve poté, co vše funguje, je prostor a čas na vize a další rozvoj.

S jakou technologií byste v budoucnu rád pracoval?

Z mého pohledu nejde ani tak o jednu konkrétní technologii ale zajímá mne komplexnost projektů, případně řešení, která na nich používáme. Rád bych pracoval na projektech, které kombinují PLC řízení s robotickými úlohami, kamerové systémy a to vše propojené se systémy sběru dat a řízení výroby. Mám štěstí, že se již v podobných projektech angažujeme. Tyto úlohy, v souvislosti s aktuálními technologickými možnostmi, prezentují velký potenciál pro optimální řízení výroby.

Toto je hlavní přidanou hodnotou a jeden z přirozených cílů naší společnosti směrem k našim zákazníkům.

Čím byste vtáhl do své profese mladé, aby se stali třeba Vašimi nástupci?

Osobně se domnívám, že pozice, na které pracuji je vhodná pro zkušené programátory, kteří jsou schopni vedle tvorby software zvládnout i řízení a koordinaci týmů. Můj potenciální nástupce by tak měl mít dlouholetou praxi v programování průmyslových automatů/robotů. Dále by měl mít ambice a zkušenost v oblasti vedení týmů. V neposlední řadě je pak nutná jazyková vybavenost a jistá úroveň empatie.

Vím, že je to trochu moc ale bez výše uvedeného by případný nástupce skončil rychle buď jako člověk, kterého tým odborně neakceptuje, nebo jako člověk, který znehybní vztahy v kolektivu a tím podlomí jeho akceschopnost.

Je to trochu život na hraně, ale to je právě něco, co musí adept na tuto roli, chce-li být úspěšný, nutně zvládnout

Sdílet článek