Životní prostředí

Proměny v průmyslovém odvětví - implementace principů Průmyslu 4.0 a vývoj nových technologií, mají pozitivní dopad i na další odvětví, například energetiku nebo dopravu. Vlivem zefektivňování výroby, snížení její materiálové a energetické náročnosti, se snižuje také potřeba skladování zásob a zjednodušuje se logistika. Všechny tyto skutečnosti mají pozitivní vliv na životní prostředí a ekologické chování firem.

Cílem revoluce v průmyslu je také zvýšit lidem kvalitu života a přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Proto se usilovně pracuje na šíření konceptu Smart Cities, který se opírá o práci s daty a spojuje vývoj hned v několika odvětvích. V energetice se vžil pojem Smart Grids pro správu městské energetické sítě. Všechny její subjekty pomocí automatizovaného řídícího systému vzájemně komunikují, regulují své potřeby a ukládají přebytečnou energii pro další využití. Snižuje se tak energetická náročnost budov i osvětlení.

Nové technologie se viditelně projevují v dopravě, a to konstruováním autonomních vozidel nebo podporou elektromobility. Města zavádějí elektrobusy, nabíječky pro elektromobily a plánují i elektrotaxíky. Optimalizace vodohospodářství a odpadového hospodářství měst pak přináší nejen snížení nákladů, ale také zdravější a příjemnější životní prostředí.

S udržitelným rozvojem také v neposlední řadě souvisí hledání alternativních zdrojů energie. Nové technologie umožňují usilovat o její získání jadernou fúzí. Jaderná fúze je slučování dvou lehkých atomových jader (zpravidla vodíku), během kterého se uvolňuje velké množství energie, přičemž nejnáročnější na tomto procesu je udržet stabilitu fúze po dostatečně dlouhou dobu. Odborníci na cestě k získání energie tímto způsobem již velmi pokročili, v rámci 2. nejdražšího vědeckého projektu planety staví ve Francii reaktor ITER. V tomto přelomovém projektu má i Česká republika svoji stopu, a to hned v podobě několika institucí a dodavatelských firem, včetně DEL a.s.

Téma v kostce

Proměny tažené průmyslovým odvětvím nemají za cíl pouze vyšší zisky, ale především vyšší úroveň života obyvatel České republiky a trvale udržitelný rozvoj. Pozitivní dopady implementace nových technologií ve výrobě lze pozorovat na životním prostředí i lepší kvalitě života.

Novinky
e-mailem

Buďte mezi prvními, kdo se dozví o nejnovějších informacích ze světa Průmyslu 4.0. Nechte si zasílat upozornění o nových článcích na Technisféře na vaši e-mailovou adresu a objevujte s námi to nejzajímavější, co nové technologie přinášejí.

Novinky
e-mailem

Přihlášeni k odběru novinek

Přihlásit
další
adresu